องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม

เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
 คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี 
 คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

 เงื่อนไข 
1️ฉีด Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
2️ฉีด Sinovac มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน (ก่อน 10 มกราคม 2565)
3️ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม 1 และ AstraZeneca เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน  (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)
4️ฉีด AstraZeneca เข็ม 1 และ Pfizer เข็ม 2 โดยฉีดเข็ม 2  มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10 สิงหาคม 2564)
5️ฉีด Pfizer ครบ2เข็ม โดยฉีด  เข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อน10สิงหาคม2564)
6️ฉีด Moderna ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  (ก่อน 10 สิงหาคม 2564)
7️ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm เข็ม1 และ Pfizer เข็ม2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน10 พฤศจิกายน 2564)
8️ฉีด AstraZeneca ครบ2เข็ม โดยฉีดเข็มที่2 มาไม่น้อยกว่า3เดือน (ก่อน 10 พฤศจิกายน 2564)


 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 12.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)          

              
ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน และ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

 

ให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster)  ผ่านระบบนนท์พร้อม จะมีสนามฉีด วันที่นัดฉีด และจำนวนที่สามารถรับนัดได้ ดังนี้

 Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน   (คงเหลือ 6,232)  คลิก เพื่อลงทะเบียน

 Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 9,000 คน   (คงเหลือ 6,044)  คลิก เพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ เมื่อมีการปรับยอดผู้ยกเลิก/ผู้ที่ไม่เข้าเงื่อนไข อาจทำให้ตัวเลขจำนวนคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลง


 last update: 2022-02-06 11:53:24

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน  แก้ไขข้อมูลผู้ลงทะเบียน  ยกเลิกลงทะเบียน


ข่าวมาใหม่