ด่วนที่สุด. มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ด่วนที่สุด. มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. และการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานงานของ กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 


ข่าวมาใหม่