ประกาศแล้ว !!! สำนักงาน กพ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

สำนักงาน กพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564

 

ตรวจสอบรายชื่อลิงค์นี้ https://ocsc6.job.thai.com/booking/passing    หรือคลิกที่นี่

วิธีตรวจคะแนนก.พ. ต้องทำยังไง?

 

 1. ช่อง "พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน" ให้ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักของตัวเอง

          2. ช่อง "เลือกรูปแบบการเข้าใช้งาน" ให้เลือก 1 อย่าง ระหว่าง รหัสผ่าน และ วันเดือนปีเกิด

                    2.1 หากเลือกช่อง "รหัสผ่าน" ให้กรอกรหัสผ่านตอนที่สมัคร โดยจะมีช่องว่างปรากฏขึ้นให้กรอก

                    2.2 หากเลือกช่อง "วันเดือนปีเกิด" ให้ใส่วันเดือนปีเกิดที่ใช้สมัคร โดยจะมีช่องปรากฎให้เลือกวันเดือนปีเกิด

          3. ช่อง "กรอกตัวอักษรที่เห็นอยู่บนหน้าเว็บ" ให้พิมพ์อักษรตามภาพที่ขึ้น

          4. คลิก "ค้นหา"

คะแนนก.พ. เราผ่านเกณฑ์หรือเปล่า?

          เมื่อเราค้นหาคะแนนก.พ. ของตัวเองแล้ว จะปรากฎหน้านี้ โดยจะแบ่งแต่ละส่วนดังต่อไป

  1. ส่วนแรกจะเป็นรายละเอียดของผู้สอบ
  2. ส่วนที่สองจะเป็นคะแนนแบบลงรายละเอียดแต่ละวิชาที่สอบ
  3. ส่วนสุดท้ายจะเป็นการสรุปว่าผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ. กำหนดหรือไม่

          สำหรับรายละเอียดส่วนที่สองหรือรายละเอียดคะแนนแบบที่ได้ ทางสำนักงาน ก.พ. จะลงรายละเอียดเป็น คะแนนเต็ม , คะแนนที่ได้ , เกณฑ์สอบผ่าน โดยจะมีรายละเอียดดังนี้

  1. วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 60% หมายความว่าต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 60.00 คะแนนขึ้นไป (หรือ 30 ข้อจาก 50 ข้อ) จึงจะผ่าน
  2. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 60% หมายความว่าต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 30.00 คะแนนขึ้นไป (หรือ 15 ข้อจาก 25 ข้อ) จึงจะผ่าน
  3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน เกณฑ์สอบผ่าน 50% หมายความว่าต้องได้คะแนน ตั้งแต่ 26.00 คะแนนขึ้นไป (หรือ 13 ข้อจาก 25 ข้อ) จึงจะผ่าน

โดยถ้าคะแนนก.พ.เราผ่านเกณฑ์ จะปรากฎคำว่า "ผ่าน" ข้างล่างในส่วนที่ 3  หากไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ จะขึ้นว่า "ไม่ผ่าน"

 

ที่มา. สำนักงาน กพ.

 


ข่าวมาใหม่