ประกาศแล้ว !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา (แบบแยกรายชื่อตามตำแหน่ง)

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  อ่านที่นี่

 1. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 7. ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 8. ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 9. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 10. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ  อ่านที่นี่
 11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่ 
 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 14. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 15. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 16. ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่
 17. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน  อ่านที่นี่

 

ลิงค์สำรอง

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 


ข่าวมาใหม่