แชร์เก็บไว้!!! แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.22540

กดติดตามช่องได้จากลิงค์นี้เพื่อไม่พลาดจากการอัพเดทข่าวใหม่ๆ

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.22540

คลิกด้านล่างเพื่อโหลด


 

 

ขอขอบคุณ  ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ http://valrom.igetweb


ข่าวมาใหม่