แจกฟรี !! พื้นที่ว่าง สำหรับโฆษณาลงเว็บไซต์

รายละเอียดการลงโฆษณา

   

ขนาด 250X400 pixel  แสดงทุกหน้า

 ฟรี 2 เดือน  หมดเขต  28 กุมภาพันธ์ 63

(อัตราค่าบริการโฆษณา ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม   2563 เป็นต้นไป)

ตำแหน่ง A ขนาด 720X85 pixel  แสดงทุกหน้า = 1,200 ฿ / เดือน 

ตำแหน่ง B ขนาด 1028X90 pixel  แสดงทุกหน้า = 1,000 ฿ / เดือน 

ตำแหน่ง C  ขนาด 250X400 pixel แสดงทุกหน้า = 600 ฿ / เดือน  

สนใจลงโฆษณา / สนับสนุนเว็บไซต์ ติดต่อทีมงาน wasan.me 
โทร. 092-2452659

ตัวอย่างตำแหน่งต่างๆ