ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา
ครูอาสาสมัครฯ การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 อัตรา
ครูอาสาสมัครฯ ปอเนาะ จำนวน 5 อัตรา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร/ประกาศ