ศธ.เปิดศูนย์พักคอยให้ ครู-บุคลากร-ครอบครัว

กทม. 31 ก.ค.-ศธ.เปิด The Letter Park เมืองเอก เป็นศูนย์พักคอย ให้ ครู-บุคลากร-ครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์”

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารห้องพัก และการบริหารจัดการของ The Letter Park เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักคอย ระบุขณะนี้มีบุคลากร ศธ.ติดเชื้อ จำนวน 1,748 คน รักษาหายแล้ว จำนวน 795 คน อยู่ระหว่างรักษาที่โรงพยาบาลและศูนย์พักคอยต่าง ๆจำนวน 953 คน และมีบางส่วนเสียชีวิต เพื่อเป็นการดูแลสวัสดิภาพและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ครู บุคลากรในสังกัดรวมถึงครอบครัว จึงมี นโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” ดูแลครู บุคลากร และครอบครัว ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 โดยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียมสถานที่ หรือ ศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation Center : CIC) ให้บริการ

ซึ่งจากการตรวจสถานที่พบว่า The Letter Park มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 7 ไร่ ติดถนน 3 ด้าน เป็นอาคารสูง 8 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ห้องพักอาศัยขนาด 36 ตารางเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นครบจะทำให้การพักคอยไม่อึดอัด และมีการดูแลตลอดจนส่งถึงมือแพทย์ หากครู และบุคลากร ศธ.ต้องการติดต่อขอรับบริการสามารถประสานผ่าน ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) สายด่วนการศึกษา โทร.1579 .-สำนักข่าวไทย