มาแล้ว! วิธีเช็คสิทธิ์ ว่าได้เงิน 3,000 มั้ย เยียวยาเด็ก-คนแก่-คนพิการ

มติคณะรัฐมนตรี เคาะอนุมัติงบเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่เป็นมาตรการต่อจาก เราไม่ทิ้งกัน มอบเงินคนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 13 ล้านคน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

กลุ่มเปราะบางมีใครบ้าง? 

1.เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ จำนวน 1.45 ล้านคน

2.ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

3.ผู้พิการ 2.02 ล้านคน

วิธีเช็กว่าตัวเองเป็นกลุ่มเปราะบางหรือไม่

1.เข้าเว็บไซต์  https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

2.ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกด ตรวจสอบ”

3.ผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมา หากท่านเป็น เด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ก็จะขึ้นว่า ได้รับเบี้ยยังชีพอะไร หากไม่ได้เป็น จะขึ้นว่า ไม่พบสิทธิ

** วิธีรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

หากว่าท่าน เป็นบุคคลในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว เงินเยียวยาจะจ่ายรวมกับเงินที่ได้รับปกติทันที โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ดังนี้ :

 1. กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มนี้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ก็จะได้รับเงินรวมกันไปเลย
 • เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600 บาท
 • เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600 บาท
 1. กลุ่มผู้สูงอายุ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” 600-1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับอายุ หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้
 • เดือนมิถุนายน จะได้ 2,600-3,000 บาท
 • เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,600-2,000 บาท
 1. กลุ่มคนพิการ ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ “เบี้ยเงินพิการ” 800 บาทต่อเดือน หากได้รับเงินเยียวยาด้วย ก็จะเพิ่มเป็น ดังนี้
 • เดือนมิถุนายน จะได้ 2,800 บาท
 • เดือนกรกฎาคม จะได้ 1,800 บาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จะได้รับเงินอีก 1,000 บาท จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ 29 พฤษภาคม นี้

หากไม่ได้มีชื่อในกลุ่มเปราะบาง แต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบาง ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางยังไง ถ้าหากท่านเป็นเด็กแรกเกิด เป็นผู้สูงอายุ หรือเป็นคนพิการ แต่ยังไม่ได้รับเบี้ยต่างๆ และมีความประสงค์ที่จะรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วย ให้ไปติดต่อทำเรื่องที่สถานที่ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิลำเนาของท่าน

 • อบต.
 • เทศบาล
 • สำนักงานเขต