รีบโหลดเก็บไว้ด่วน!! แนวข้อสอบท้องถิ่น จำนวน 3 ชุด

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ก ชุดที่ 1 [คลิ๊ก]
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบท้องถิ่นภาค ข ชุดที่ 2 [คลิ๊ก]
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 [คลิ๊ก]


ขอขอบคุณ  ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ http://valrom.igetweb.com/