EP19 วิธีการ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชั้นเรียน ด้วย Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP19 วิธีการ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าชั้นเรียน ด้วย Google Classroom สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ