EP12 การสร้างห้องเรียนรวมด้วย Google Classroom ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน


คลิปนี้เป็นการแนะนำหลักสูตร ห้องเรียนออนไลน์ GOOGLE CLASSROOM EP12 การสร้างห้องเรียนรวมด้วย Google Classroom ทั้ง 3 ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย สำหรับครูผู้สอน


คลิปวีดีโอแนะนำ