เชื่อมต่อ iphone และ iped เข้ากับ โน๊ตบุคและโปรเจคเตอร์


เชื่อมต่อ iphone และ iped เข้ากับ โน๊ตบุคและโปรเจคเตอร์ ต่อไปนี้เป็นวิธีการสะท้อนหน้าจอ iOS ของคุณทั้งหน้าจอไปบน โน๊ตบุค ของคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของคุณและอุปกรณ์ที่คุณต้องการ AirPlay เข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมในศูนย์ควบคุม ให้แตะ ไอคอน AirPlay ไปยัง โน๊ตบุค การสะท้อนหน้าจอผ่าน AirPlay แล้วเลือก ชื่อโน๊คบุค ของคุณจากรายการ ลิ้งดาวน์โหลดโปรแกรม www.nfempy.com/files/5kplayer.rar


คลิปวีดีโอแนะนำ