4 ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาทให้ได้ผล เริ่ม 28 มี.ค.63 นี้ 6 โมงเย็น


4 ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาทให้ได้ผล เริ่ม 28 มี.ค.นี้ 6 โมงเย็น 1. ลงทะเบียนออนไลน์ - ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น - ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร - เปิดให้ลงทะเบียน วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 2. บุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน 5,000 บาท 5 ประเภท - แรงงาน - ลูกจ้างชั่วคราว - อาชีพอิสระ - ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 - ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 3. หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน - หมายเลขบัตรประชาชน - ข้อมูลประกอบการอาชีพ - ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง) - ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน 4. การจ่ายเงินจะโอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง - หมายเลขพร้อมเพย์ (ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน) - บัญชีธนาคารของทุกธนาคาร


คลิปวีดีโอแนะนำ