หาเงินจาก Youtube เข้าใจใน 2 นาที


หาเงินจาก Youtube เข้าใจใน 2 นาที 1. คนที่ต้องการลงโฆษณาติดต่อมายัง Youtube 2. รูปแบบโฆษณาในวีดีโอจะมีอยู่ 4 รูปแบบ 3. Youtube ค้นหาวีดีโอที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 4. Youtube จะแบ่งเงินที่ได้เราให้เรา 55% 5. เจ้าของ channel จะได้เงินก็ต่อเมื่อโฆษณาเล่นตามเวลาที่กำหนดหรือคนดูคลิกโฆษณา 6. รายได้ประมาณจาก 100 วิวที่เพิ่มขึ้นจะได้ประมาณ 1 บาท 7. หลังจากเราสมัคร adsense จะมีเมลตอบกลับประมาณ 1-3 วันว่าสมัครผ่านหรือเปล่า ถ้าสัมครไม่ผ่าน ให้เราสมัครช่องใหม่ 8. เมื่อมียอดเงินครบ 10$ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ จะมี PIN ส่งมา ให้เราทำตาม PIN ถ้ายังไม่ได้ PIN 3 ครั้ง ให้เราส่งเรื่องไปทาง Youtube โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน 9. และเมื่อเราครบ 10$ จะมี่ที่ให้ใส่บัญชีธนาคาร 10. เมื่อยอดเงินครบ 100$ Youtube จะโอนเงินให้เรา


คลิปวีดีโอแนะนำ