เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ บนไลน์ : Line เพื่อนหรือกลุ่มจะไม่หาย 2019


ทำอย่างไร เวลาเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ หรือเครื่องพัง เพื่อน และกลุ่มต่าง ๆ บนไลน์ไม่หาย เบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนบนไลน์ก็ยังสมารถช่วยคุณได้ในเบื้องต้น ไปเรียนรู้การเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่บนไลน์ของคุณกันดีกว่า


คลิปวีดีโอแนะนำ